Privită la modul general, etica este o teoria filosofică a moralei cuprinzând de obicei o doctrină despre esenţa acesteia (etica teoretică) şi o fundamentare a unui sistem de norme, valori, categorii morale (etica normativă).
În sfârşit, termenul “deontologie” desemnează normele de conduită şi obligaţiile etice în cadrul unei profesii. Este o teorie a datoriei, a obligaţiilor morale în acea profesie (de ex. deontologia medicilor, a avocaţilor, a profesorilor, a contabililor etc.). Ea aplică deci anumite norme morale particulare.
 Etica afacerilor = un domeniu de studiu aplicativ al eticii, cu privire la determinarea principiilor morale şi a codurilor de conduită ce reglementează relaţiile interumane din cadrul organizaţiilor şi guvernează deciziile oamenilor de afaceri sau ale managerilor.